Thursday, October 25, 2007

SALİH ZEKİ TUTKUN , ÖZGEÇMİŞ

ÜNİVERSİTELERDE BİLİM YAPMAYAN PROFESÖRLERİ EMEKLİ EDİN...

Bize gelen maillerde "bir çok üniversitede profesörler hiç bir iş ve çalışma yapmadan maaşlarını almaktadırlar" denilmektedir. Ençok problem olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Dekanı Salih Zeki Tutkun'un CV sine baktığınızda, 1993 yılından beri hiç bir bilimsel akademik çalışma yapmadığını şeklinde sürekli şikayetler gelmektedir. Buda inanılmaz bir olay. Demekki insanlar profesör olduğunda yatıyor. İŞTE BİZE MAİL YOLU İLE GELEN KANITI


ÜNİVERSİTELERDE BİLİM YAPMAYAN PROFESÖRLERİ EMEKLİ EDİN...

Bize gelen maillerde "bir çok üniversitede profesörler hiç bir iş ve çalışma yapmadan maaşlarını almaktadırlar" denilmektedir. Ençok problem olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Mühendislik Fakültesi Dekanı Salih Zeki Tutkun'un CV sine baktığınızda, 1993 yılından beri hiç bir bilimsel akademik çalışma yapmadığını şeklinde sürekli şikayetler gelmektedir. Buda inanılmaz bir olay. Demekki insanlar profesör olduğunda yatıyor. İŞTE BİZE MAİL YOLU İLE GELEN KANITI

AŞAĞIDA İSMİ GEÇEN ŞAHSIN YAPTIĞI İŞKENCELER VE AŞIRMA UYDURMA BİLDİRİ VE MAKALELERİ

Adı Soyadı: Salih Zeki Tutkun Oda: Ziraat Fakültesi Z17

Unvanı: Profesör Telefon: +90 286 218 00 18 / 1207

1. Öğrenim Durumu: E-Mail: sztutkun@comu.edu.tr

Profesörlük Ünvanını aldığı tarih: 1992
(NASIL PROFESÖRLÜK ALDIĞI YÖK TARAFINDAN ARAŞTIRILMALIDIR)

3.Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
YÖNETTİĞİ TEZLER YÖK TARAFINDAN ARAŞTIRILMALIDIR.

3.1 Yüksek Lisans Tezleri (Çocuklar kendileri yapmış)

Orhan Tatar Karakaya ( Erbaa) Serenli ( Niksar) arasında Kuzey Anadolu Fay zonunun jeolojik ve t
Haluk Temiz Niksar ( Tokat ) güneydoğusundaki kuzey Anadolu Fay zonunun jeolojisi ve tektonik özellikleri
Kenan Gökkaya Çaldıran (Van-Nermik)köyleri arasındaki Çaldıran Fayının jeolojik ve tektonik özellikleri
Bülent Doğan Yuvacık (İzmit) - Sapanca ( Adapazarı) arası bölgenin jeolojisi ve tektonik özellikleri
Halil Yıldız Umurca( Koyulhisar-Sivas) yöresinde Kuzey Anadolu Fay zonunun jeolojik ve tektonik özellikleri

3.2 Doktora Tezleri

Haluk Temiz Sivas Tersiyer havzasının Kemah (Erzincan) ve Hafik (Sivas) yörelerinin tektonostratigrafik ve tektonik deformasyon biçimi

4. Yayınlar
4.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
(*DERGİDE YAYINLANAN MAKALELER AŞIRMAMI? VE ÇALINTI MI?)


*Tutkun, S., Z., Hancock, P. L., 1990. Tectonic Landsforms Expressing Strain at the Karlıova Continental Triple Junction (E. Turkey). Annales Tectonicae Special Issue Vol. IV, n.2: 182 – 195. Active and Recent strike - Slip Tectonics Edited by M. Boccaletti and A. Nur.

*Tutkun, S., Z., Boztuğ, D., 1991. Comparison of two Paleozoic Domains in Turkey: Saimbeyli (Adana) in Taurides and Araç (Kastamonu) in Pontides. Bull of Geol. Soc. Of Greece, V.XXV/1, 131- 146. Procedings of the 5 th Congress, Thessaloniki, May, 1990.

Tatar, O., Park, R. G., Temiz, H. Tutkun, S., Z., 1990 Transtensional and Transpressional Structures Associated with the Nort Anatolian Srike – Slip Fault Zone: Around the Niksar Basin, Turkey. International Earth Sciences Congress, Thessaloniki, May, 1990.
(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)


*Tutkun, S., Z., Tatar, O., Temiz, H., Park, R. G., 1991. Structural and Geomorphological Characteristics Expressing Strike – Slip Motion on the central Part of the North Anatolian Fault Zone Around Niksar, Turkey. Bull. Of Geol. Soc. Of Greece, V. XXV N.3. 135 – 145. Procedings of the 5th Congress. Thessaloniki May. 1990.

Tatar, O., Temiz, H. Tutkun, S. Z., Stimpson, I., and Park, R. G. 1993. Surface Deformation and tectonic setting of the 13,03,1992 Erzincan Earthquake, Eastern Turkey. Geogical Journal, Vol. 28, 327, 333.(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)


Temiz, H., Guezou, J. C., Poisson, A.M., and Tutkun, S. Z., 1993. Tectonostratigraphy and Kinematics of the Eastern End of the Sivas basin (Central Eastern Turkey): Implications for the so called “ Anatolian Block” Geological Journal, Vol. 28, 239, 250.
(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Över, S. Bellier, O., Poisson, A., Andrieux, J., Tutkun, S. Z., 1993. Esquisse de L’evolution Neogene actuelle de L’etat de contrainte dans La Partie centrale de la Faille Nord Anatolienne (TURQUIE), C. R. Acad. Sci. Paris, t.,317, Serie II, P. 827.
(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Kavak, K. Ş. Özden, S., Tutkun, S. Z., Tatar, O., Doğan, B., 1999. Surface deformation and aftershocks distribution of the 17 August 1999 Marmara Earthquake and its neotectonic significance, International Conference on Earthquake Hazard and Risk in the Mediterranean region Book of 18 – 22 October, 1999, Near East University, Nicosia, North Cyprus p.47 - 53.
(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Flotte, N., Morel, L., Özden, S., Tutkun, S. Z., 2000. Le Séisme d’Izmit, Geocronique, N :73, P : 37 – 38 Mars 2000 Société, Geoloque, de France. (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

*Tutkun, S. Z., Pavlides, S., 2001, Small scale contractional – extentional structures and morphotectonics along the fault traces of İzmit – Kocaeli (Turkey) 1999 Earthquake. Bulletin of Geol.Soc. of Greece, vol. XXXIV/ 1, 345 – 352.

1992 YILINDAN BERİ PROFESÖR OLAN BİR KİŞİNİN 2003 YILINA KADAR YAPTIĞI YAYIN SAYISI
3 (ÜÇ).
İNANILMAZ BİR ŞEY!!!!!!!! TÜRKİYE BU BİLİM ADAMLARI YÜZÜNDEN YERİNDE SAYMAKTADIR. BUNUN GİBİ GERİ KALMIŞ DİNOZARLARI, DEVLETİN ÜSTÜNDE KENE GİBİ DURAN ASALAKLARI, KEMAN ÇALMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY BİLMEYEN AGUST BÖCEĞİNİ
EMEKLİ EDİN.

BU KİŞİYİ DEKAN YAPAN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ BELLİDİR.

ÇOMÜ'DE ÖNEMLİ OLAN BİLİM DEĞİL FİLİMDİR.4.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

*Tutkun, S., Z., Hancock, P. L., 1989. Tectonic Landsforms Expressing Strain at the Karlıova Continental Triple Junction (E. Turkey). International Workshop on Active and Recent Strike – Slip Tectonics April 18 – 20, 1989, Florence, Italy (Abstract). (POSTER)

Poisson, A. M., Bergougnan, H., Alpaslan, M., Boztuğ, D., Temiz, H. Tutkun, S. Z., Yalçın, H., 1989. The significance of the paleogene Central Anatolian Basins Around the Kırşehir Block, Turkey. EUG V., 5th Meeting of the European Union of Geosciences, 20 – 23 March, 1989 Strasbourg, France (Terra Abstracts v.1, N. 1). (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

*Tutkun, S. Z., Boztuğ, D., 1990 Comparison of Two Paleozoic Domains in Turkey: Saimbeyli – Adana in Taurides and Araç – Kastamonu in Pontides. 5th Congress of the Geological Society of Greece, 24 – 27 May 1990. Thessaloniki, Greece (Abstracts).

*Tutkun, S. Z., Tatar, O., Temiz, H., 1990 Structural and Geomorphological Characteristic Expressing Strike – Slip Motion on the Central part of the North Anatolian Fault Zone Around Niksar, Turkey. 5th Congress of the Geological Society of Greece, (Abstracts).

Park, R. G., Tatar, O., Temiz, H., Tutkun, S. Z., 1990. Transtensional and transpressional Structures Associated with The North Anatolian Strike – Slip Fault Zone Around the Niksar Basin, Turkey. IESCA 1990, Int. Earth Sci. Cong. On Aegean Regions, 1 – 6 October 1990, İzmir, Turkey (Abstracts).(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Temiz, H., Poisson, A. M., Guezou, J. C., Tutkun, S. Z., 1991. The tectonic Style, Timing and Rate of Shortening at the Easternand of the Sivas Basin, Kemah / Turkey. EUG VI, 6th Meeting of the European Union of Geosciences, 24 – 28 March 1991, Strasbourg, France (Abstracts).
(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Poisson, A.M., Över, S., Masson Ph., Temiz, H., Tutkun, S. Z., 1991. Le tronçon Central de la Faille Nord – Anatolienne dans le Secteur Kargı Tosya, au NE d’Ankara Turquie. Tectoscope – Positionnement (Imagerie et Structure de la Terre) journe Scientifique, jeudi 24 Octobre 1991.
(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Tatar, O., Temiz, H., Tutkun, S. Z., Gürsoy, H. Park, R. G., 1991. A conceptional rewiev of the geological evolution of the Eastern Pontides: The Niksar Erba region (Türkiye) as a case study. Tethyan Workshop Edinburgh 25 – 26 th April 1991, Abstracts.
(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)


Temiz, H., Poisson, A. M., Guezou, J. C., and Tutkun, S. Z., 1992. The Reconstruction of the Kemah Neogene Basin (Erzincan Area, Türkiye). International Workshop, Work in progress on the geology of Türkiye. Keele, April 9 – 10 1992, Abstracts.
(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Tatar, O., Tutkun, S. Z., Stimpson, I., and Park, R. G. 1992. Surface Breaks associated with the 13 – 03 – 1992 Erzincan Earthquake, Eastern Türkiye and its after shocks. International workshop, Work in progress on the geology of Türkiye. Keele, April 9 – 10 1992, Abstracts.
(HAKKINI YEMİYELİM BURADA BİRAZ ÇALIŞMIŞ)


Temiz, H., Guezou, J. C., Poisson, A. M., Tutkun, S. Z., 1992. The Foreland Deformation Stye of the North Anatolian Thrust at the Eastern End of Sivas Basin, Kemah – Turkey. ISGP International Symposium on the Geology of the Black Sea Region. Ankara – Turkey, September 7 – 11, 1992, Abstracts. (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Boztuğ, D., Debon, I., İnan, S., Tutkun, S. Z., Avcı, N., and Kesgin, Ö., 1992. Comparative Geochemistry of four plutons from the Cretaceous Paleogene Central Eastern Anatolian Alkaline Province (Divriği Region, Türkiye). International Workshop, Work in progress on the geology of Türkiye. Keele. April 9 – 10 1992, Abstracts. (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Tatar, O., Yurtmen, S., Rowbotham, G., and Tutkun, S. Z., 1992. The Intracontinental young volcanism related to strike – slip deformation in the Z – Shaped Pull – Apart Niksar Basin, Turkey. 29 th International Geological Congress Kyoto – Japan, 24 August – 3 September 1992, Abstracts. (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)


*Tutkun, Z., Pavlides, S., and Doğan, B., 2001, Small-scale structural pattern along the fault traces of the Izmit – Kocaeli (Turkey), 1999 Earthquake, 4 th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, 21 – 25 May, 2001, Isparta, Turkey.

1992 YILINDAN BERİ PROFESÖR OLAN BİR KİŞİNİN 2003 YILINA KADAR YAPTIĞI YAYIN SAYISI
1 (BİR).
İNANILMAZ BİR ŞEY!!!!!!!! TÜRKİYE BU BİLİM ADAMLARI YÜZÜNDEN YERİNDE SAYMAKTADIR. BUNUN GİBİ GERİ KALMIŞ DİNOZARLARI, DEVLETİN ÜSTÜNDE KENE GİBİ DURAN ASALAKLARI, KEMAN ÇALMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY BİLMEYEN AGUST BÖCEĞİNİ
EMEKLİ EDİN.

GÖRÜLÜYOR Kİ ÇOMÜ'YE GELDİKTEN SONRA KEMAN ÇALIP YATTIĞI GÖRÜLMEKTEDİR.


4.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
(*ULUSAL DERGİLERDE YAYINLADIĞI AŞIRMA MI? VE ÇALINTI MI? MAKALELERİ)


Tutkun, S. Z., İnan, S., 1982 Niksar – Erbaa (Tokat) yöresinin jeolojisi. Karadeniz Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, Jeoloji, Cilt 2, Sayı 1 – 2, S. 51 – 67

Tutkun, S. Z., 1984 Saimbeyli (adana) Yöresinin Stratigrafisi.Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Dergisi C.1, S. 1.

Öztürk, A., İnan, S., Tutkun, S. Z., 1984 Abant – Yeniçağ (Bolu) Yöresinin Stratigrafisi. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Yer Bilimleri Dergisi, C. 2, S.1. (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Tutkun, S. Z., 1986. Eşil(Erzincan) ile Karlıova (Bingöl) arasında Kuzey Anadolu Fay zonunun sistematiği. Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Seri A – C. 3, S.1.

Tutkun, S. Z., 1989. Saimbeyli (Adana) Yöresinin tektonik özellikleri. Jeoloji Mühendisliği. S. 34 – 35, 57 – 63.

Tunç, M., Özçelik, O., Tutkun, S. Z., Gökçe, A., 1991. Divriği – Yakuplu – İliç – Hamo(Sivas) Yöresinin Temel Jeoloji özellikleri. Doğa, Tr. J. of Engineering and Environmental Sciences 15, 225 – 245 TÜBİTAK. (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Temiz, H., Guezou, J. C., Poisson, A. M. and Tutkun, S. Z., 1992. Sivas Havzası Doğusunun Tektonostratigrafisi ve kinematiği (Kemah – Erzincan). Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri Dergisi C. 9, S.1. (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Temiz, H., Tatar, O., Tutkun, S. Z., 1993. Niksar – Erbaa Havzaları Paleotektonik Dönem kayalarının Stratigrafisi. A. Suat Erk Jeoloji Sempozyumu Bildirileri. S. 157 – 170 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü – Ankara. (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Tutkun, S. Z., and Kelling, G., 1996. Tectonostratigraphic Evolution of the Intersection Zone of the North and East Anatolian Faults (Eşil – Karlıova Region, Turkey). Journal of Kocaeli University, December, No. 3, 111, 124.

Boztuğ, D., Debon, I., İnan, S., Tutkun, S. Z., Avcı, N., and Kesgin, Ö., 1997. Comparative Geochemistry of four plutons from the Cretaceous Paleogene Central Eastern Anatolian Alkaline Province (Divriği Region, Turkey). Tr. J. of Earth Sciences, V. 6, N. 3, 95 – 115.
(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Kavak, K.Ş., Özden, S., Tutkun, S. Z., Tatar, O., Doğan, B. 2000, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Yüzey Kırığı ve bölgesel neotektonik önemi. ATAG – 3 Aktif Tektonik Araştırma Grubu, Üçüncü toplantısı, C.Ü. Jeoloji Müh. Böl. Ekim, 2000 Sivas.
(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Özden, S., Tatar, O., Mesci, B. L., Koçbulut, F. D., Tutkun, S. Z., Doğan, B., Tüvar, O., 2000. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi bölgesel tektonik anlamı. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 21 – 24 Şubat 2000, Ankara. (baskıda) (YALANNNNNNNNNN)
(HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

*Tutkun, S. Z., Özer, M. F., Doğan, B., Kavak, K.Ş., Özden, S., 1999, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’ni Oluşturan Aktif Yüzey Kırığının Jeolojik İncelenmesi, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteni, Ekim 1999, Sayı: 99 / 2 – 3, Sayfa: 9 – 11.

4.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
(*ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER AŞIRMA VE ÇALINTI, AYRICA BİLİMSEL NİTELİĞİ YOK)


*Tutkun, S. Z., 1987. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Eşil (Erzincan) ve Karlıova (Bingöl) arasındaki kesiminin tektonostratigrafisi. Melih Tokay Sempozyumu’ 87 (program ve özler, öz İngilizce).

Temiz, H., Tatar, O., Tutkun, S. Z., 1991. Niksar Erbaa Havzasının Temel Stratigrafisi. Suat Erk Jeoloji Sempozyumu, 2 – 5 Eylül 1991, Ankara (Bildiri özleri). (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Boztuğ, D., Kesgin, Ö., İnan, S., Tutkun, S. Z., 1991. Divriği (GD Sivas) yöresi granotoidlerinin petrografisi, ana element jeokimyası ve petrojenezi. Suat Erk jeoloji Sempozyumu, 3 – 5 Eylül 1991 Ankara (Bildiri özleri). (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

*Tutkun, S. Z., Tatar, O., Temiz, H., Stimpson, I., Park, R.G., 1992. 13 Mart 1992 Erzincan Depremi Yüzey Kırıkları ve Artçıl Şoklar. 7, Mühendislik Haftası, Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi, 25 – 29 Mayıs 1992 (Bildiri Özleri).

*Tutkun, S. Z., Kavak, K. Ş., Özden, S., Tatar, O., Doğan, B., 1999, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi Yüzey Kırığı ve bölgesel neotektonik önemi. ATAG – 3 Aktif Tektonik Araştırma grubu, Üçüncü toplantısı, Bildiri özleri C. Ü. Jeoloji Müh. Böl. 4 – 5 Kasım, 1999 Sivas.

Özden, S., Tatar, O., Mesci, B.L.,Koçbulut, F., D., Tutkun, S. Z., Doğan, B., Tüvar, O., 2000 12 Kasım 1999 Düzce Depremi yüzey kırığı ve atım dağılımı. 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri özleri, 21 – 24 Şubat 2000, Ankara. (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Doğan, B., Tutkun, S. Z., 2000, İzmit Körfezi – Sapanca gölü arasında bölgenin Orta Pleyistosen çökellerinin stratigrafisi ve Kuzey Anadolu Fayı 17. 08. 1999 depremi aktif yüzey kırığının kinematik analizi, 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 21 – 24 Şubat 2000, Ankara.
(BİRAZ ÇALIŞMIŞ)

Özden, S., Tatar, O., Mesci, B.L., Koçbulut, F., D., Tutkun, S. Z., Doğan, B., Tüvar, O., 2000. 12 Kasım 1999 Düzce Depremi yüzey kırığı ve atım dağılımları ve bölgesel tektonik anlamı. ATAG – 4 Aktif Tektonik Araştırma grubu, Dördüncü toplantısı, bildiri özleri O. Ü. Jeoloji Müh. Böl. 16 – 17 Kasım, 2000 Eskişehir. (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

Doğan, B., Barka, A., Tutkun, S. Z., and Meray, U., 2001, İzmit körfezi - Sapanca Gölü havzasının güneyindeki Kuvaterner stratigrafisi ile ilişkili Yüzey kırıklarının tektonik anlamı, Türkiye Kuvarterneri Çalıştayı, İTÜ, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 21 – 22 Mayıs, İstanbul. (HİÇBİRŞEY YAPMADIĞI HALDE ADINI YAZMIŞLAR)

*Tutkun, S.Z., ve Kurcer, A., 2003,Etili-Ezine arasında Kuzey Anadolu Fay Zonu’ nun Neotektonik Özellikleri, Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 10. yıl Sempozyumu, Bildiri Özleri Kitabı; s:12

BURADA SALİH ZEKİYİ KUTLUYORUZ . 1992 DEN SONRA KENDİ ADINA 2 ADET ULUSAL BİLDİRİ YAYINLAMIŞ. BİZE TÜRKİYE'DE BUNUN GİBİ PROFESÖRLERE İHTİYAÇ VAR. 10 SENEDE 2 ADET, TOPLAM 5 BİLDİRİ.
SALİH BEYİN ÜSTÜN ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI SİZLERİN ADINA TEBRİK DERİM...!!!!!!

5. Projeler (BAŞKALARI ÇALIŞIR, SALİH ZEKİ TUTKUN YATAR VE PROJE YÜRÜTÜLÜR, PROJELERDEN KALAN PARA HERKESÇE ADİL OLARAK BÖLÜŞÜLÜR?????)
(BURADA DOLANDIRICILIK VAR)


Öztürk, A., İnan, S., TUTKUN, S. Z., “ Abant – Yeniçağa Arasının Jeolojisi ve Kuzey Anadolu Fay Zonunun Tektonik Özellikler.” İmar ve İskan Bakanlığı Deprem Araştırma Dairesi Projesi.
TUTKUN, S. Z., Özçelik, O., Tunç, M., Gökçe, A., (Proje Yürütücüsü) “Divriği Yakuplu – Ilıç – Hamo (Sivas) Yöresinin Jeolojik, Tektonik, Özellikleri ve Yer altı Zenginlikleri.” TÜBİTAK TBAG – 673.
TUTKUN, S. Z., Özçelik, O., (Proje Yürütücüsü) “ Eşil (Erzincan) ile Karlıova (Bingöl) arasında Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Jeolojik ve Tektonik Özellikleri” Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi.
TUTKUN, S. Z., Tatar O., Temiz, H. (Proje Yürütücüsü), “ Niksar – Erbaa arasında Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Neotektonik Özellikleri ve Depremsellik İncelemesi.” Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi.
TUTKUN, S. Z., Yıldız, H., (Proje Yürütücüsü) “ Umurca (Koyulhisar – Sivas) Yöresinin Jeolojik ve Tektonik Özellikleri.” Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi.
Öztürk, A. (Proje Yürütücüsü), Poisson, A. (Proje Yürütücüsü), Merciwe, J., Andrieux, J., LeFort, P., TUTKUN, S. Z., İnan, N., Özçelik, O., Boztuğ, D., Yalçın, H., “ Jeodinamik Açıdan Özel Konumlara Sahip Çarpışma Kuşakları Oluşturmaya Eğimli Dalma – Batma Zonlarının Üst Kesimleri Sedimanter Basenlerinin İncelenmesi.” C. Ü. İle Paris – Sud XI Üniversitesi Ortak Projesi.
TUTKUN, S., Z., (Proje Yürütücüsü), Temiz, H., “ Kemah (Erzincan) yöresinin Jeolojik ve Tektonik Özellikleri.” C. Ü. Araştırma Fonu Projesi.
TUTKUN, S., Z., (Proje Yürütücüsü), Doğan, B., “ Yuıvacık (İzmit) Sapanca (Adapazarı) arası Bölgenin Jeolojik ve Tektonik Özellikleri. “ Kocaeli Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi

5.1 Devam eden projeler
(BAŞKALARI ÇALIŞIR, SALİH ZEKİ TUTKUN YATAR VE PROJE YÜRÜTÜLÜR, PROJELERDEN KALAN PARA HERKESÇE ADİL OLARAK BÖLÜŞÜLÜR?????)

Biga Yarımadası’ nda Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Etili ve Yenice kollarının Neotektonik-Paleosismolojik özellikleri,2003, (TUBİTAK-Y 103 007) (Yürütücü ).

1953 Yenice Depreminin (M:7,2) oluşturduğu aktif yüzey kırığının İncelenmesi (COMU,Araştırma Fonu Projesi, 2002 / 45) (Yürütücü).

Bayramiç, Ezine, Kestanbol (Çanakkale) arasında Kuzey Anadolu Fayı’nın Güney Kolunun Jeolojik, Tektonik Özellikleri ve depremselliği (COMU,Araştırma Fonu Projesi, 2001 / 22) (Yürütücü).

6.İdari Görevler
KEMAN ÇALMAK, ARAZİ OLMAK VE YAN GELİP YATMAK

7. Girdiği Dersler:
Derslerine tamamen asistanı sokar, kendisi derslere nadiren girer.

1


Haber : Universitex Haber Merkezi


Haberler ve içerik Bağımsız Haber Grubu tarafından yazılmaktadır. Haberler ve içerik de çıkabilek tüm hukuki sorumluluk Bağımsız Haber Grubunundur. Makrosoft'un Bunlarla hiç bir ilgisi yoktur.

No comments: